Predsjednica Udruženja Donorska mreža BiH, prof.dr. Halima Resić, u ime Udrženja, uputila je premijeru FBiH, gospodinu Novaliću, Vladi FBiH te direktorici Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, dr. Martinović, hitan zahtjev za omogućavanje transplantacija u FBiH za pacijente koji zbog obustave ovih životno važnih zahvata, više od šest mjeseci čekaju spas.

Ovaj korak je jedan od početnih na koje se obavezala Skupština Udruženja tokom sjednice 10.09., kad je konstatovano da a transplantacije u BiH u 2020. godini nisu obavljane i da nema informacija kad će one biti odobrene, iako su zemlje regije odavno započele sa ovim postupcima nakon kratkotrajne blokade.

Udruženje je u zahtjevu napomenulo da je neophodno imati u vidu dobrobit pacijenata koji očekuju transplantacije od srodnika, jednako kao i svih drugih pacijenata te, u je nužno da nadležni reaguju na način koji će omogućiti da se što hitnije počnu obavljati transplantacije u BiH.

Imajući u vidu protek vremena i činjenicu da postoje srodnici koji su kompatibilni da budu donori, kao i da se zdravstveno stanje dijaliziranih pacijenata pogoršava iz dana u dan i da dalje odlaganje može dovesti do nemogućnosti transplantacija zbog lošeg zdravstvenog stanja, prof.dr. Resić, istakla je da su budžetom planirana sredstva i da ne postoji razlog zbog kojeg se zdravlje i životi pacijenata sa zatajenjem organa stavljaju na čekanje sa neizvjesnim ishodom:

“Podsjećamo da su svi ljudi jednaki pred zakonom i da svi imaju pravo na liječenje i adekvatan medicinski tretman, kako pacijenti oboljeli od Covid-19, tako i pacijenti koji boluju od zatajenja određenih organa. Iako su sve zemlje regije imale obustave transplantacija u udarnom periodu Covid-19, već nakon mjesec ili dva, zahvati su nastavljeni. Svugdje osim u Bosni i Hercegovini. Prije nego obustava transplantacija u FBiH i nemogućnost obavljanja istih u inostranstvu putem ZZO FBiH odnesu još života, apelujemo da donesete odluku kao u naslovu i omogućite život i ovoj kategoriji pacijenata”, istakla je, između ostalog, predsjednica Donorske mreže u BiH u pismu.

Od Vlade i Zavoda očekujemo hitnu reakciju i omogućavanje obavljanja transplantacija, ili u BIH, ili u inostranstvu, putem Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.