EKHA je razvila smjernice za kampanju zagovaranja kako bi se pomoglo da se prošire ključne poruke kampanje “Gift od Life” koja ima za cilj da poboljša pristup transplantaciji u Evropi.

S obzirom da bolnička dijaliza može koštati i oko 80.000 eura po pacijentu godišnje, te da svaki deseti evropljanin ima određeni stepen oštećenja bubrega i da tri pacijenta u Evropi umru svaki dan čekajući transpantaciju, EKHA smatra da se hitno trebaju promijeniti politike koje utiču na zdravlje bubrega i njegu pacijenata u Evropi.

Više informacija pronađite klikom ovdje.