Zašto pacijenti iz BiH ne mogu na transplantaciju van države, šta sprječava rad Donorske mreže, zašto je broj transplantacija zanemariv, a na šta se troši više od tri milijarde eura godišnje? Kako se roditelji djece sa poteškoćama u razvoju snalaze kada ih iznevjeri sistem?