Životi i kvalitet života pacijenata i porodica na prvom su mjestu – poruka sa najveće konferencije o donorstvu i transplantacijama

Međunarodnom konferencijom o donorstvu i transplantacijama u Sarajevu počeo dvogodišnji projekat saradnje Republika Turske i Bosne i Hercegovine koji treba da rezultira većim brojem transplantacija i spašenih pacijenata

Sarajevo, 22.10. 2022. – Saradnja ključnih dionika – nadležnih institucija, stručnjaka, udruženja i pacijenata  na promociji donorstva, razmjena znanja i iskustava i jačanju infrastrukture temelj su za unaprijeđenje stanja u oblasti transplantacija i donorstva u Bosni i Hercegovini, jedna je od ključnih poruka Međunarodne konferencije o donorstvu i transplantacijama. Konferencija je početak dvogodišnjeg Projekta tehničke podrške jačanju transplantacija i doniranja organa u BiH koji se realizuje na po inicijativi i kao rezultat saradnje Donorske mreže BiH sa partnerima iz Republike Turske – Turskom transplant fondacijom i Međunarodnom mrežom za transplantacije, Bezmialem Vakif Univezitetom, Univerzitetom zdravstvenih nauka – Centrom za izučavanje zdravstvenih nauka Balkana, Medicinskim fakultetom Univerziteta Gazi, Udruženjem transplant koordinatora, Udruženjem turskih intenzivista i Zdravstvenim diplomatskim društvom, uz finansijsku podršku Turske agencija za razvoj (TIKA), i uz podršku Federalnog ministarstva zdravstva.

– Zadovoljstvo mi je što smo uspjeli u nastojanjima da osiguramo realizaciju ovog važnog projekta i očekujemo podršku raznih institicija, uključujući našu Tursku agenciju za saradnju i koordinaciju  (TIKA) koja već daje značajnu podršku. Drago mi je što smo upsjeli da okupimo veliki broj dragih kolega – učesnika stručnjaka koji su posvetili svoj profesionalni život ovoj oblasti. Važno je i da naglasim da niko nikog neće učiti ili podučavati, nego ćemo razmijenjivati iskustva i znanja. Iako je transplantacijska medicina Republike Turske veoma razvijena i ima snažnu podršku institucija ima i neke nedostake i mi aktivno radimo na edukaciji naših ljudi. Međunarodni projekti poput ovog će biti značajan i za naše stručnjake, poručio je dr Ejup Kahveci prilikom otvaranja konferencije.

Projekat je razvijen s ciljem da se, na osnovu uočenih izazova u oblasti transplantacija i donorstva, u Bosni i Hercegovini poduzmu koraci na kreiranju Strategije podizanja javne svijesti o donorstvu, ali i educiraju ljekari i osoblje koje je angažovano na transplantacijama.

– Udruženje dijaliziranih i transplantiranih pacijenata Federacije BiH izražava veliko zadovoljstvo i zahvalnost Donorskoj mreži BiH u ovom projektu koji ćemo zajedno realizirati sa institucijama, ustanovama i nevladinim organizacijama iz Republike Turske u naredne dvije godine. No nadamo se da će ovaj odličan dvodnevni skup, koji je okupio sve one koji se nešto pitaju kad su doniranje i transplantacija u pitanju u Federaciji, kao i stručnjake iz Republike  Hrvatske, već u narednim mjesecima dati vidljive rezultate u broju transplantacija, što znači spašavanje života teško oboljelih pacijenata, rekao je Tomislav Žuljević, član Upravnog odbora Donorske mreže BiH i predsjednik Udruge dijaliziranih i transplantiranih pacijenata FBiH.

Donorska mreža BiH kontinuirano radi na informisanju svih javnosti i stavlja se na raspolaganje kompanijama, institucijama i političarima za podršku u razumijevanju osjetljive oblasti kakvo je donorstvo, potom kako građana, ali i medicinskog osoblja od primane zdravstvene zaštiti i prema kliničkim centrima, kako bi se sistem transplantacija unaprijedio u interesu pacijenata i njihovih porodica.

– Ovaj dvogodišnji projekat tehničke podrške jačanju transplantacija i doniranja organa u BiH započinjemo u kritičnom periodu za transplantacije i za pacijenete i njihove porodice u Bosni i Hercegovini. Ovo je kritičan period i za Donorsku mrežu jer iako smo kao organizacija, u najizazovnijim trenucima pandemije, uz podršku partnerske organizacije UDiT FBiH, uspjeli da kroz nekoliko kampanja značajno povećamo broj potpisnika donorskih kartica, i uspostavimo međunarodnu saradnju sa španskim, turskim i arapskim kolegama, i dalje ne uspijevamo da zainteresujemo nadležne institucije i druge potencijalne donatore, da daju finansijsku podršku aktivnostima naše organizacije. Najvažnije je da smo, stalnim angažmanom, zagovaranjem i uživo i putem naših kanala na društvenim mrežama, aktivnom saradnjom sa medijima u Bosni i Hercegovini, i sa nadležnim institucijama, i uz pomoć naših prijatelja i donatora, uspjeli da utičemo da se transplantacije vrate u naše kliničke centre, rekla je emeritus prof. dr Halima Resić, predsjednica Donorske mreže BiH.

Konferencija je  po svojoj struktiri i programu usklađena i sa sadržajem projekta koji će uključiti razmjenu znanja za jačanje pravnih kapaciteta, transplant koordinatora, intezivista, hirurga i svih drugih aktera važnih za uspješno organizovan sistem transplantacija i donacija.

– Znanja, vještine, organizacija, zakonska regulativa – samo su jedan dio sistema transplantacija i koristim priliku da se zahvalim svim partnerima iz Turske na podršci i pomoći. Zahvaljujem se Donorskoj mreži u Bosni i Hercegovini na kontinuiranom radu i naporima koji su rezultirali i ovim važnim projektom. Ali i svim donorima i njihovim obiteljima jer daju svoje najvrijednije, svima koji promoviraju donorstvo i svim profesionalcima koji doprinose unaprijeđenju u polju donorstva i transplantacija. Vjerujem da će nam i ovaj projekat značajno pomoći, rekla je pomoćnica ministra Federalnog ministarstva zdravstva Marina Bera tokom predstavljanja projekta.

U radu skupa učestvovali su predstavnici  relevantnih institucija vlasti, medicinskih stručnjaka, ali i predstavnici udruženja pacijenata i pacijenti, koji su prezentovali ssvoja iskustva, stanje i dobre prakse u regiji i Republici Turskoj, ali i izazove sa kojima se suočava Bosna i Hercegovina kako bi se počeo rad na unaprijeđenju u oblasti i iznalaženju najboljih rješenja kroz Projekat Tehničke podrške.

O Donorskoj mreži i partnerima Projekta:

Udruženje Donorska mreža BiH je nevladina i neprofitna organizacija koju su osnovali entuzijasti, ljudi koji su svojim profesionalnim angažmanom i pozivom, ili životnim okolnostima povezani uz borbu za život uz pomoć transplantacija. Aktivnosti Donorske mreže možete pratiti putem web stranice donorskamreza.com, Facebook stranice Donorska mreža BiH te twitter naloga Donorske mreže BiH, @BudiDonor, i dati svoj doprinos potpisivanjem donorske kartice.

ITN – Međunarodna transplant mreža – međunarodna nevladina organizacija koja okuplja organizacije i univerzitete sa ciljem unaprijeđenja djelovanja u oblasti: pravne regulative, transplantacija i doniranja organa.

Turska transplant fondacija – osnovana 1995. kao Turska fondacija za transplantacije bubrega i dijalizne pacijente, od 2013 godine djeluje pod imenom Turska transplant fondacija, sa osnovnom misijom da pomogne podizanje svijesti i rad u oblasti transplantacija  i donorstva, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou.

Bezmialem Vakif Univerzitet osnovan je 1845. godine. Trenutno ima više od 3 200 studenata medicine i drugih zdravstvenih nauka.

Univerzitet zdravstvenih nauka, Centar zdravstvenih studija Balkana, ustanovljen je 1903 godine, a 2015 godine obnovljen, sa namjerom da teži ostvarenju saradnje i edukacija u oblasti zdravstva i društvenih nauka u zemljama Balkana.

Medicinski fakultet Gazi Univerziteta, osnovan je u Ankari 1979.godine i prvi je fakultet kojem je dodijeljen standard TS-EN-ISO 9001. Danas Fakultet broji 293 profesora, 63 saradnika, 66 asistenata, 53 predavača, 112 istraživača a sadrži i moderni centar za istraživanje i bolnicu.

ONKOD – Udruženje transplant koordinatora, osnovano je 2005 godine u Antaliji, sa ciljem da okupi sve transplant koordinatore Turske i da im olakša profesionalni razvoj i doprinese razvoju donorstva i usluga transplantacija.

Zdravstveno diplomatsko društvo – nastalo je kao rezultat uočenih nedostataka u domaćim i međunarodnim krugovima javne vlasti i diplomacije, sa ciljem razvoja dugoročnih zdravstvenih strategija na međunarodnom nivou.

TUYUD – Udruženje turskih ljekara intenzivista – ima za cilj da ojača i poboljša organizacijsku strukturu specijalističke intenzivne njege i da doprinese edukaciji specijalista intenzivne medicine.