Na inicijativu Donorske mreže u BiH i Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH, u Sarajevu je, 12.2.2021.godine, u prostorijama Ministarstva civilnih poslova BiH, upriličen sastanak rukovodstva dvaju udruženja i Ministrice Ministarstva civilnih poslova BiH – g-đe Ankice Gudeljević.
 
Predstavnici rukovodstva Donorske mreže (predsjednica: prof.dr. Halima Resić i predsjednik upravnog odbora, prof.dr. Senaid Trnačević)  i Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika (predsjednik Tomislav Žuljević), u skladu sa nadležnostima Ministarstva, upoznali su Ministricu sa trenutnim stanjem u oblasti transplantacija i zamolili za promociju donorstva na nivou BiH, aktivno učešće BiH u međunarodnim organizacijama za transplantacije, ali i inicijativu za državnu strategiju donorstva i prijedloge beneficija za donore ili porodice preminulih donora, poput plaćanja troškova ukopa donora i slično.
 
Obzirom da je ovo prvi sastanak u Ministarstvu civilnih poslova BiH, Ministrica je iskazala ličnu podršku, najavila i javnu podršku našim aktivnostima, uz istovremenu zadršku u pogledu mogućnosti poduzimanja konkretnih aktivnosti, obzirom na nadležnosti Ministarstva civilnih poslova BiH i činjenicu da su transplantacije i donorstvo detaljno uređeni entitetskim propisima.
 
Ipak, naša Udruženja dobila su čvrsta obećanja za javnu podršku našim kampanjama i ispitivanje statusa predstavnika BiH u međunarodnim organizacijama za transplantacije, dok je za druge aktivnosti istaknuto da su predmet kolektivnog ili entitetskog odlučivanja.