Donacija organa je darovanje organa nakon smrti osobama čiji život ovisi o presađivanju.

Organi i tkiva se uzimaju u svrhu liječenja presađivanjem samo od umrle osobe. Smrt utvrđuje tim doktora koji su potpuno odvojeni od tima doktora koji rade transplantacije. Većina davalaca organa su osobe umrle zbog teške povrede glave ili moždanog krvarenja. Tada se utvrđuje – MOŽDANA SMRT

Bubrezi, srce, jetra , pluća, gušterača, tanko crijevo, rožnjače, srčani zalisci, kosti, tetive, koža. Reproduktivni organi i tkiva se ne uzimaju od mrtvih osoba.

NE. Doktori moraju učiniti sve da sačuvaju život i zdravlje bolesnika. To je njihova prva i najvažnija dužnost. Ako, uprkos tome , bolesnik umre, tek tada se razmatra darivanje organa.

Vaš organ ili tkivo će dobiti onaj bolesnik s liste čekanja za transplantaciju u kojeg se utvrdi najbolja tkivna podudarnost s vašim organom. Prioritet pri dodjeli organa imaju bolesnici kojima je presađivanje hitno.

DA, ukoliko se time ni najmanje  ne narušava zdravlje davaoca. Najčešće se za života daruje bubreg jer se može normalno živjeti i s jednim zdravim bubregom. BiH zakon dozvoljava darivanje organa za života samo članovima porodice. Rijetko se događa da se od živog davaoca uzima dio jetre, pluća ili crijeva.

DA. Krv mogućeg davaoca se testira na viruse kao što su HIV ili hepatitis.

DA, ako je izrazio/la takvu želju za života i ako se roditelji ili staratelji slažu s tim.

DA. Izuzev ako darujete organ za života. Odluku o tome donosi doktor nakon uvida u vašu istoriju bolesti.

DA. U slučajevima  darivanja rožnjače i nekih drugih tkiva, godine nisu važne. Za druge organe to zavisi od fizičkog stanja , a ne od godina.

NE. Sve velike svjetske religije podržavaju darivanje organa . Ako imate ikakvih sumnji u to, razgovarajte s vašim vjerskim vođama.

DA. Vi možete napisati na donorskoj kartici koji organ ili tkivo želite darovati.

NE. Darivanje organa se ne prihvata ako je uvjetovano time ko treba da dobije organe.

NE. Kada rodbina prihvati darivanje organa , operacija se učini što je moguće prije i cijeli proces se završi za oko 12 sati.

NE. Ako se darovani organ ne može presaditi  iz bilo kojih razloga , mora se dobiti posebna dozvola za njegovo iskorištavanje u svrhu istraživanja. Darovanje tijela poslije smrti u svrhu istraživanja podliježe drugim zakonima.

NE. Takve informacije se ne daju ukoliko to nije posebna želja porodice davaoca i primaoca organa

DA. Takva osoba može promjeniti svoju odluku bilo kada. Tada treba uništiti donorsku karticu i to saopštiti rodbini i prijateljima.

Mnogo je veća vjerovatnoća da će vama zatrebati darovni organ nego da ćete vi postati davalac organa. Spremni ste na presađivanje za sebe ili svoje najbliže. DA ?  Tada recite DA i darivanju organa. Potpišite donorsku karticu. Obavjestite o tome rodbinu i prijatelje.