Prije ispunjavanja prijave, molimo vas posjetite rubriku PITANJA I ODGOVORI i informišite se.

Napomena: Sve zahtjeve za donorske kartice koje zaprimimo u tekućem mjesecu, na vaše adrese se šalju u prvoj sedmici narednog mjeseca.

Prijava za donorsku karticu

 

Verifikacija

Nakon čitanja i razumijevanja podataka datih u ovom obrascu, u skladu sa članom 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka u BiH, dajem saglasnost Udruženju “Donorska mreža u Bosni i Hercegovini” da u svrhu izdavanja donorske kartice i evidencije članstva može obrađivati lične podatke date u ovom obrascu. Potvrđujem da sam prije potpisa ovog obrasca informiran/a o zbirci ličnih podataka, koja će biti formirana kao i svrsi obrade za koju su podaci namijenjeni. Potpisom potvrđujem da su podaci koje sam naveo/la u ovoj prijavi istiniti i tačni.