Na prvoj redovnoj Skupštini Donorske mreže u 2020. usaglašen je i dinamičan plan podstaknut dodatnom ugroženošću pacijenata pandemijom Covid-19. Poruka Skupštine – hitno potrebno osigurati obavljanje transplantacija.

Teška vremena podstiču važne promjene, a vrijeme globalne zdravstvene krize ukazalo je da je vrijeme blagog djelovanja Donorske mreže, uslovljeno dobrom voljom nadležnih institucija, organizacija i aktivnih članova Mreže prošlo. Neophodna je aktivna i stalna angažovanost svih da bi ljudi čije je zdravlje urušeno a životi ugroženi, dobili nadu i priliku, poručili su članovi Skupštine Donorske mreže Bosne i Hercegovine, na redovnoj skupštini Donorske mreže u BiH za 2020. godinu, održanoj 10.9.2020. godine u online formi, prilagođeno uslovima pandemije.

Jednoglasno su usvojeni prijedlozi za izbor novih organa: predsjednica Udruženja je prof.dr. Halima Resić, predsjednik Skupštine je dr Milan Gluhović, dok su članovi Upravnog odbora prof. dr. Enisa Mešić, prof. dr. Senaid Trnačević, dr. Nermina Rizvanović, dr. Biljana Jakovljević, dr. Lejla Hantalašević Bečić, Eldina Softić i Tomislav Žuljević, istaknuti profesori, ljekari i predstavnici udruženja pacijenata.

”Sretna sam, i ponosna, što smo u ovako teškim trenucima za sve, posebno za zdravstveni sistem uspjeli da se konsolidujemo i odlučnije se uhvatimo u koštac sa izazovima kojima se bavimo kao organizacija. U prethodnom mjesecu smo uz podršku prijatelja organizacije pokrenuli kampanju pod nazivom Budi donor u svim većim gradovima zemlje, i već ta aktivnost je dala značajne rezultate, a činjenica da smo uspjeli, uspkos pandemiji, da se okupimo na Skupštini, i donesemo sve ove važne odluke i potvrdimo planove, potvrđuje značaj naše misije. Svim kolegama iz Donorske mreže se zahvaljujem na ukazanom povjerenju, i obavezujem se da ću nastaviti da radim i zagovaram u interesu pacijenata i kolega i koleginica koji su posvećeni očuvanju zdravlja i spašavanju života koje možemo postići doniranjem i transplantacijom,” poručila je prof. dr. Halima Resić.

Svjesni da je neophodno nastaviti dalji rad, članovi skupštine su u okviru dnevnog reda izvršili prijem novih članova, usvojili izmjene Statuta koje se odnose efikasnije funkcionisanje Udruženja, imenovali organe na period od četiri godine, usvojili strateški plan djelovanja do kraja 2020. godine, te posebnu pažnju posvetili trenutnom stanju u oblasti donorstva, transplantacija i listi čekanja.

”Veoma sam ponosan na povjerenje koje mi je ukazano, a izuzetno mi je i važno jer smatram da svaki čovjek, pored svoga posla treba da ima misiju i angažman kojim će moći da doprinosi. Drago mi je da smo potvrdili da čemo povodom oktobra, nastupajućeg mjeseca obilježavanja donorstva i zahvale donorima u cijeloj Evropi, realizovati bar dvije javne tribine, u Sarajevu i Cazinu, i brojne druge aktivnosti na jačanju saradnje sa organizacijama i institucijama koje imaju uticaj na svijest o potrebi registracije za donorstvo, regulaciju i osiguravanje uslova za transplantacije,” naglasio je dr. Milan Gluhović, predsjednik Skupštine Donorske mreže Bosne i Hercegovine.

Skupština je sa zabrinutošću konstatovala da su u BiH obustavljene transplantacije i da nije izgledno da će u skorije vrijeme biti nastavljene, dok ostatak evropskih zemalja nije imao duže zastoje u ovim spasonosnim postupcima, uključujući i zemlje regiona.

„Izuzetno smo zabrinuti činjenicom da transplantacije u Bosni i Hercegovini u 2020. godini nisu obavljane, a nema ni naznaka ni informacija o tome kad će početi, iako su zemlje regije odavno započele sa ovim postupcima nakon kratkotrajne obustave. Neophodno je imati u vidu dobrobit pacijenata koji očekuju transplantacije od srodnika, jednako kao i svih drugih pacijenata pa smo kao Skupština odlučni da, pored svakodnevne borbe za prava hroničnih pacijenata, istrajemo u zahtijevima da nadležni osiguraju da se što hitnije obezbijede transplantacije u BiH,“ naglasio je Tomislav Žuljević, član skupštine i član UO Donorske mreže.

Udruženje Donorska mreža BiH je nevladina i neprofitna organizacija koju su osnovali entuzijasti, ljudi koji su svojim profesionalnim angažmanom i pozivom, ili životnim okolnostima povezani uz borbu za život uz pomoć transplantacija. Aktivnosti Donorske mreže možete pratiti putem web stranice donorskamreza.com, Facebook stranice Donorska mreža BiH te twitter naloga Donorske mreže BiH, @BudiDonor, i dati svoj doprinos potpisivanjem donorske kartice.