Povodom obilježavanja Evropskog dana i mjeseca donorstva i zahvale donorima, Donorska mreža Bosne i Hercegovine, zajedno sa Federalnim ministarstvom zdravstva i uz podršku Federalnog udruženja transplantiranih i dijaliziranih bolesnika, zajedno sa partnerima iz Republike Turske – Turskom transplant fondacijom i Međunarodnom mrežom za transplantacije, Bezmialem Vakif Univezitetom, Univerzitetom zdravstvenih nauka – Centrom za izučavanje zdravstvenih nauka Balkana, Medicinskim fakultetom Univerziteta Gazi, Udruženjem transplant koordinatora, Udruženjem turskih intenzivista i Zdravstvenim diplomatskim društvom – organizuje Međunarodnu konferenciju o donorstvu i transplantacijama, s ciljem da se na jednom mjestu okupe predstavnici relevantnih institucija, sagledaju stanje i perspektive donorstva i transplantacija u BiH, te razgovara o prilikama za edukacije i unaprjeđenje naših ljekara u Republici Turskoj.

Konferencija će se održati u Sarajevu, hotel Hills, u subotu, 22.10.2022. godine.

Konferencija će obuhvatiti izlaganja o trenutnom stanju transplantacija i donorstva u bosanskohercegovačkom društvu, stanju i perspektivama transplantacija Republike Turske, pozitivnim primjerima iz Republike Hrvatske i regije, a sve s ciljem efikasnijeg liječenja naših građana.

Pozivamo zainteresovane predstavnike ljekarske profesije, nosioce izvršne i zakonodavne vlasti, kao i pacijente i predstavnike medija, da se prijave putem emaila budidonorba@gmail.com i uzmu učešće u ovom značajnom događaju.

Konferencija je prva aktivnost višegodišnjeg Projekta tehničke podrške koju su partneri iz Turske spremni omogućiti našim ljekarima i vlastima, ukoliko za to bude spremnosti.

Dnevni red možete pogledati ovdje.