Međunarodni edukativni skup: intenzivna njega i doniranje organa

30.11. i 1.12. 2023., Sarajevo, Hotel Radon Plaza,

Donorska mreža u BiH, sa zadovoljstvom obavještavam javnost da će se, zahvaljujući saradnji sa Turskom transplant mrežom i partnerima, uz podršku Federalnog ministarstva pravde, u Sarajevu održati dvodnevna međunarodna edukacija o radu u jedinicama intenzivne njege i otkrivanju potencijalnih donora.

U okviru ranije potpisanog Ugovora o saradnji između Donorske mreže BiH i Turske transplant mreže i Projekta tehničke podrške jačanju transplantacija i donorstva u BiH, vodeći stručnjaci iz Turske će educirati bh intenziviste i anesteziologe o standardima intenzivne njege, praćenju i okrtkrivanju potencijalnih donora te obavljanju razgovora s porodicama.

Imajući u vidu stepen razvoja i značaj donorstva i transplantacija u BiH, težnje BiH da aplicira za EUROTRANSPLANT, ali i jasne upute izvještaja Evropske Komisije o napretku BiH ka EU, koji traži napredak i u ovoj oblasti, pozivamo medije da, kao i uvijek, budu glas onih koji ga nemaju i da informišu javnost o značaju donorstva i transplantacija.

U toku trajanja, biće obuhvaćene teme:

 • Osnovna i napredna podrška životu u intenzivnoj njezi,
 • Upravljanje protokom zraka
 • Poremećaji vezani za kiseline,
 • Akutno respiratorno zatajenje
 • ARDS (Acute respiratory distress syndrome)
 • Invazivna mehanička potpora
 • Neinvazivna mehanička podrška
 • Zatajenje srca i akutna ishemija miokarda
 • Aritmija i šok i akutni ishemični udar
 • Transfuzija krvi i komplikacije
 • Akutno zatajenje bubrega
 • Pankreatitis,
 • Krvarenje i tromboza
 • Traumatske povrede mozga
 • Identifikacija potencijanih donora
 • Određivanje moždane smrti u skladu s neuroološkim kriterijima
 • Menadžment donorstva u jedinicama intenzivne njege
 • Saopćavanje vijesti porodici o razgovor o doniranju.

Agendu možete preuzeti ovdje.