Dana  03.12 2017. godine je  u Sarjevo City Centru održano obilježavanje Evropskog dana donacije i transplantacije organa  u organizaciji  UNDT BiH, Federelanog Ministarstva zdravstva, Donorske mreže BiH , Udruge dijaliznih i transplantiranih pacijenata FBiH  i Udruženja dijaliznih i transplantiranih pacijenata KS.

Interes građana je bio veliki i aktivisti Donorske mreže BiH, dijalizni i transplantirani pacijenti, kao i predstavnici FMZBiH su nastojali objasniti značaj promoviranja  doniranja organa nakon moždane smrti, što uz novu zakonsku regulativu FBiH  može doprinjeti povećanju broja kadaveričnih transplantacija organa  u BiH i omogućiti kvalitetnji život dijaliznim pacijentima.