Donorska mreža u BiH, Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH i Udruženje ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u BiH organizuju Javnu tribinu na temu “Etički i religijski aspekti doniranja organa”, koja će se održati u Sarajevu 14.03.2020. sa početkom u 12h u Velikoj sali Općine Stari grad.

Javna tribina se organizuje povodom obilježavanja Svjetskog dana bubrega. Ovaj dan služi kako bi se podizala svijest o sve većem broju bubrežnih bolesti širom svijeta kao i da se ukaže na važnost preventivnih intervencija za sprečavanje početka i progresije bubrežnih bolesti.

Budući da javnost nije upoznata sa mnogim važnim aspektima i pitajima vezanim za doniranje organa, navedena tri udruženja organizuju ovu javnu tribinu s ciljem otvaranja dijaloga sa javnošću, kako bi se dala mogućnost građanima da saznaju više o doniranju organa sa aspekata etike, religije ali i medicine.
U sklopu događaja će biti organizovano i potpisivanje donorskih kartica.

Prisutnima će se pored uvodne riječi organizatora Prof. dr. Halima Resić – Donorska mreža u BiH i Udruženje ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u BiH i Tomislav Žuljević – Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH obratiti uvaženi gosti i predavači prema slijedećem programu:

12:10 – 12:15h Riječ moderatora – Prof. teologije ef. Meho Šljivo
12:15 – 12:35h Etički i religijski aspekti doniranja organa – Prof. dr. fra Velimir Valjan
12:35 – 12:55h Presađivanje organa u kontekstu integrativne bioetike – Doc. dr. Orhan Jašić
12:55 – 13:10h Riječ moderatorice – Dr.sci. Nermina Rizvanović, Transplant koordinator
13:20 – 13:30h Transplantacija bubrega u BiH – Prof.dr. Senaid Trnačević
13: 40 –13:50h Donorska mreža u BiH – Prof.dr. Halima Resić
14:00h Diskusija, zaključci i potpisivanje donorskih kartica

Pozivamo građane i građanke da se odazovu dolaskom na tribinu te saznaju sve o darivanju i transplantaciji organa, ali i da potpišu donorsku karticu.

Posjetite našu web stranicu: https://www.donorskamreza.com/ ili na FB: https://www.facebook.com/donorskamrezabih/