Kako bi povećao svijest o zdravlju bubrega u cijelom svijetu, Upravni odbor Svjetskog dana bubrega (WKD) objavio je svoj godišnji uvodnik fokusirajući se na ovogodišnju temu: „Zdravlje bubrega za sve: Priprema za neočekivano, podrška ranjivima!“

U hitnom slučaju, osobe s bubrežnom bolešću su neke od najugroženijih zbog potrebe bolesti bubrega za dosljedno koordiniranom njegom. Naučni uvodnik naglašava teret i izazove s kojima se bubrežni bolesnici suočavaju kada se suoče s neočekivanim situacijama, kao što je pandemija COVID-19, koja je ozbiljno opteretila zdravstvene službe, pružaoce zdravstvenih usluga i pacijente koji žive s bubrežnom bolešću čiji je pristup njezi bio ugrožen. Stoga je spremnost na svim nivoima od suštinskog značaja: vlade moraju razviti integrisane planove pripravnosti kako bi bolje zadovoljile potrebe za hitnim reagovanjem, a zdravstveni sistemi moraju uključiti ove planove kako bi optimalno funkcionisali tokom i nakon katastrofa i obezbijedili odgovarajući pristup njezi u neočekivanim vremenima.

Dokument možete pročitati ovdje.