Danas 30.09.2014.su predstavnici Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika F BiH, predsjednik Udruženja Tomislav Žuljević i podpredsjednik Muhamed Kadrić, bili u radnoj posjeti instiucijama FBiH.

Posjet smo započeli sastankom sa Federalnim ministrom zdravstva gospodinom Rusmirom Mesihovićem. Razgovarali smo o novootvorenom TRANSPLANTACISKOM CENTRU ali i o ostalim pitanjima i problemima koje imaju pacijenti na hemodijalizi u Federaciji. Kao predstavnici Federalnog udruženja, stavili smo se ovom Ministartvu na raspolaganje kako bi pomogli oko realizacije transplantacijskog programa u smislu promoviranja darivanja organa na sve načine, štandovima, tribinama, okruglim stolovima itd. Ministar je obećao punu logističku potporu.

Odmah po završetku sastanka sa Federalnim ministrom zdravstva, susreli smo se i sa predsjednikom FBiH gospodinom Živkom Budimirom. Predsjednika Federacije smo upoznali o osnivanju i strukturama Udruženja DiTB FBiH. Također smo mu predočili i situaciju u FBiH kada je u pitanju broj ljudi na hemodijalizi i broj transplantacija. U razgovoru sa g. Predsjednikom ukazali smo na planove i način rada našeg udruženja. Nakon našeg izlaganja, Predsjednik je dao svoju punu podršku radu udruženja. Kada smo razgovarali o DONORSKOJ KARTICI, predsjednik je bez razmišljanja ponudio da i sam potpiše DONORSKU KARTICU što je na kraju sastanka i učinio i tako dao potporu našim aktivnostima i našem radu.

Radnu posjetu institucijma, završili smo u Federalnom zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja na sastanku sa direktoricom zavoda gospođom Novkom Agić. Na sastanku smo razgovarali o upućivanju bolesnika iz Federacija na liječenje i transplantaciju van BiH. Direktoricu zavoda smo obavijestili o problemia na dijalizama u Federaciji koji se ogledaju u nedovoljnoj količini lijekova koje prate ove bolesnike, a to su najčeće eritropoetin, zemplar, venofer. Predoložili smoi da se neki lijekovi, tu mislimo prije svega na vezače fosfora, uvrste na esencijalnu listu. Razgovarali smo i o jedinstvenoj Federalnoj listi čekanja za transplantaciju. Direktorica zavoda je izrazila zadovoljstvo sastankom i stavila se na raspolaganje našem udruženju po svim pitanjima koje pokriva zavod zdravstvenog oisguranja.

Smatramo da je današnji posjet institucijama Federacije BiH bio izuzetno uspješan i plodonosan i da će se i dalje uvažavati naše primjedbe i prijedlozi.

Predsjednik UO U DiTB FBiH
Tomislav Žuljević