Prezentaciju na temu “Transplantacija organa u Bosni i Hecegovini u limitiranim okolnostima pandemije Covid -19” možete preuzeti klikom ovdje.

Akademija medicinskih nauka
Sarajevo,14.11.2020.godine

dr sc.med.Senaid Trnačević,redovni profesor
emeritus,internista,nefrolog
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli